Technical


Click on names to see the details of the staff members.

NCRA, Pune

All email addresses of NCRA, Pune are followed by @ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2571 XXXX from outside NCRA.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Gajanan Mhetre gvm 247D 9280 -
Ganesh Sutar sutar 132 9203 -
Lakshminarasimha S narasimha 129 9233 -
Mangesh G Supal supal 132 9203 -
Prakash Bhilare bhilare 132 9203 9303
Prakash D Jadhav prakash.jadhav 247D 9280 -
Pravin Karekar karekar 248B 9280 -
Satpal Gole satpal 235 9231 -
Shilkumar Meshram meshram 236 9236 -
Tushar Patil tmpatil 248B 9280 -
Vijendra S. Kadam vskadam 236 9236 -
Vinod Kumar vinodkumar 247D 9280 -

GMRT, Khodad

All email addresses of GMRT, Khodad are followed by @gmrt.ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2132 25 XXXX from outside NCRA.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
A. Sakthivel sakthi 116 8306 -
Abhay Bhumkar abhay 217 8320 6421
Abhijeet Dhende abhi 203 8343 -
Ajay Vishwakarma ajay 203 8343, 8305 -
Ajee Poonattu ajee 217 8320 9347
Ajit Pawar apawar 205 8329 -
Akshya Kotawadekar apk 113 8334 -
Anand S shinde ashinde 116 8306 -
Anand Vawhal anand 229 8312 -
Arvind Diwane arvind 115 8307 8605
Atul Ganla atul 203 8309 -
B. Rajendaran raj 132 8330 9344
Balaso Patil balaso 115 8307 6460
Charudatta Kanade cpk 205 8330 -
Datta Temgire dutta 217 8320 6500
Dattadigambar Ghorpade datta 217 8320 -
Deepak Bhong deepak 222 8324 6322
Deepak Khande drk 101 8347 -
Dinesh Kumar Walunj walunj 101 8347 -
Dnyandeo Nanaware dkn 203 8309 -
Ganesh Kumbhar kganesh E lab 8312 -
Ganesh Thorat ganesh - 8300 -
Haushiram Kedari kedari 116 8306 -
Indukumar Bhonde bkumar 232 8380 9349
Irappa Halagali irappa 228 8384 6380
Jalindra Ghangale jalindra 116 8306 -
Jayant Nalawade nalawade 105 8308 6440
Jayprakash Kamble jprakash 222 8324 6410
Kailash Gaikwad kailash 101 8347 6370
Kisan M Talpade kisan 228 8384, 8312 -
Mahadeo Misal madhav 132 8330 -
Mangesh Somwanshi smangesh 105 8383 6495
Mangesh Umbarje mangesh 233 8342 6510
Manisha Samble manisha 222 8324 6400
Navnath J. Shinde njs 222 8324 6493
Pandurang Gaikwad psg 116 8306 6371
Prabhakar Kasar prabhakar 101 8347 -
Prakash Hande prakash 228 8309 6381
Pravin Padwal promod Control Room 8324 -
Pravin Raybole pravin 228 8384 -
Rahul R. Bomble - - - -
Rajesh Lolap - 113 8334 -
Rajkumar Thorat raju 116 8306 -
Rupsing Vasave rupsing 222 8324 -
Sachin Sherkar sachin 222 8324 6496
Sanjay Dongare dsanjay Library 8313 -
Sanjay Gavit gavit 116 8306 -
Sanjay Kudale ksanjay 222 8324 -
Santaji Katore snk 222 8328 6415
Santosh E. Shirshath santosh 101 8347 -
Satapa Patil sdp 114 8325 6461
Satish Lokhande satish 228 8384 -
Shilpa Dubal ssd 222 8324 6325
Srinivasan Ramesh ramesh 229 8312 6480
Sudhir Phakatkar sudhir 203 8343 -
Sumit Mirajkar sumit 132 8342 6430
Surendra Goril surender 222 8324 -
Suresh Bhurle bsuresh 217 8320 6324
Thangkholal Haokip haokip 217 8320 6382
Thorat G.G. ggt 116 8306 -
Uvaraj Kamble usk 101 8334, 8325 6411
Vilas Bhalerao vilas 229 8312 6321
Vishal Temkar vishal 229 8312 -
Yogesh Gaikwad yogeshg 227 8383 8605

RAC, Ooty

Click on the staff member name to view the full e-mail address.
Name E-mail Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Alagupandiyaraja Maduraiveeran pandiyaraja E-lab 4956 -
Datta P. Sarak dsarak workshop 4905 -
Nallasivam Mathan nallasivam Electrical 4938 -
Nitin B. Jadhav njadhav workshop 4905 -
P. Praveen praveen.p Control Room 4951 -
R. Chandrashekharan rcs Control Room 4951 -
Senthil Kumar S.J. senthil 221 4938 -
Sivakumar Sudalaimani ssivakumar workshop 4905 -
Yogendra Kadam yogendra E-lab 4956 -