Academic

All email addresses are followed by @ncra.tifr.res.in . The office extension number XXXX corresponds to the phone number +91 20 2571 XXXX from outside NCRA. Click on names to see the research profile of academic members.

Faculty

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Swarna K Ghosh, Centre Director, NCRA swarna F201 9237 9377
Jayaram Chengalur, Dean (NCRA Faculty) chengalu F201 9248 9348
Yashwant Gupta, Dean (GMRT Observatory) ygupta F201 9242 9342
Bhaswati Bhattacharyya bhaswati  F211  9253  9361
C. H. Ishwara Chandra ishwar F225 9228  
Poonam Chandra poonam F204 9290  
Tirthankar Roy Choudhury tirth F236 9270 9521
B. C. Joshi bcj F217 9244  
Nissim Kanekar nkanekar F219 9246 9346
Nimisha G. Kantharia ngk F227 9275 9375
Preeti Kharb kharb F223 9283 9383
Dharam Vir Lal dharam F221 9249 9350
P.K. Manoharan, Head, RAC Ooty mano RAC    
Dipanjan Mitra dmitra F224 9247  
Divya Oberoi div F222 9245  
Jayanta Roy jroy F223 9261 9361
Subhashis Roy roy F220 9243 9343
D.J. Saikia djs      
Sandeep K. Sirothia sirothia      
Yogesh Wadadekar yogesh F215 9238  


Adjunct Faculty

Name Email Office Extn.No.Office Extn.No. Home
Marc Verheijen        


Emeritus Professors

Name Email Office Extn.No.Office Extn.No. Home
Govind Swarup swarup 9231 9277  


Fellow-D

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Visweshwar Ram Marthi viswesh      


Visiting Faculty

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
         

 

DST INSPIRE Faculty Fellows

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Ruta Kale ruta F226 9234  

 

DST WOS-A Faculty Fellows

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Sushan Konar sushan   9444 9521

 

Post-doctoral  Fellows

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Mayuresh Surnis mpsurnis  319  4963  
Narendra Nath Patra narendra G111 9230 9530
Peter Kamphuis peter F212 9251 9533
Prakash Arumugasamy prakash   F229  9213  9534
Samir Choudhuri samir G124 9240 9526
Sravani Vaddi sravani  F212  9251  9525
Vikram Khaire kvikram  F229  9213  9536


Doctoral Students

Name Email Office Extn. No. Office Extn. No. Home
Avishek K. Basu  avishek F252 9441  9524 
Apurba Bera apurba F257 9459 9543
Atrideb Chatterjee atrideb F111 9230 9529
Aditya Chowdhury chowdhury F111 9230 9518
Atul Mohan atul F254 9446 9553
Barnali Das barnali   F251 9457 9531
Biny Sebastian biny F251 9447 9529
Dinesh Raut dinesh F254 9446 9530
Minhajur Rahaman rahaman G111 9230 9517
Nayana A. J. nayana F251 9447 9548
Omkar S. Bait omkar F253 9456 9541
Prakash Gaikwad prakashg G124 9240 9510
Preetish K Mishra preetish F253 9456 9520
Rohit Sharma rohit G119 9286 9516
Sushma Kurapati sushma F252 9441 9528
Souvik Manna souvik F255 9459 9542
Surajit Mondal surajit F255 9451 9552


Senior Research Fellows

Name Email Office Extn.No.Office Extn.No.Home
Krishnakumar M.A.        


Junior Research Fellows

Name Email Office Extn.No.Office Extn.No.Home
Deepthi S. Prabhu        

 

 

Project Associates

 
Name Email Office Extn.No.Office Extn.No.Home
         

 

Document Actions